Chùa Pháp Quang - Theravàda - 414/17 Nơ Trang Long Long P.13 - Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam

Pháp Quang Tự

Pháp Quang Tự

You need to enable JavaScrip or Install Flash player

Câu hỏi thường gặp

3
2.593.294

hinh phật

tang xa

tangxa1

tang xa 2

kathina

chutang di bat

be dat bat

dat bat

dat bat1

dat bat 3

di tu

cau nguyen

Chương Trình Đại Lễ Tăng Y Kathina
 • .

 •  

  Đại Lễ Tăng Y Kathina tại Chùa Pháp Quang sẽ được tổ chức

  vào lúc 7 giờ 00 ngày 26/9 Âl năm Giáp Ngọ (nhằm chủ nhật , ngày 19/10/2014)

   

  Trân trọng kính mời chư quý Phật Tử xa gần hoan hỷ đến tham dự

   

  Chương Trình

   

                    7 giờ 00’ : Chư Phật Tử Tề Tựu

                    7 giờ 30’ : Chư Tôn Thiền Đức Quang Lâm

                    8 giờ 00’ : Lễ Bái Tam Bảo

                    8 giờ 30’ : Nhiễu Phật Ba Vòng

                    9 giờ 00’ : Nghi Thức Dâng Y

                                   - Phát Biểu Cảm Tưởng

                                   - Truyền Thọ Quy Giới

                                   - Tác Bạch Dâng Y

                                   - Tuyên Ngôn Tăng Sự

                                   - Nghi Thức Thọ Y

                     9 giờ 00’ : Công Bố Kết Quả Kêu Gọi Ủng Hộ Trùng Tu Xây Dựng

                                      Mới Ngôi Tam Bảo Chùa Pháp Quang Giai Đoạn 1

                    10 giờ 00’ : Trai Tăng

                                      - Khóa Lễ Cầu An và Kỳ Siêu

                    10 giờ 30’ : Thuyết Pháp

                    11 giờ 00’ : Bữa Cơm Thân Mật của Chư Phật Tử

                    12 giờ 30’ : HOÀN MÃN.

  Thí Chủ

                                      Hoà Thượng THÍCH THIỆN NHÂN

Tin Tức Phật Sự
Pháp Âm Nguyên Thủy
Phật Giáo Quốc Tế
Mùa Lễ Hội Dâng Y Kathina
Kinh sách - Phật Học
Thiền học
Hình ảnh - Sinh hoạt