Chùa Pháp Quang - Theravàda - 414/17 Nơ Trang Long Long P.13 - Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam

Pháp Quang Tự

Pháp Quang Tự

You need to enable JavaScrip or Install Flash player

Câu hỏi thường gặp

4
2.506.841

hinh phật

tang xa

tangxa1

tang xa 2

kathina

chutang di bat

be dat bat

dat bat

dat bat1

dat bat 3

di tu

cau nguyen

Video - Cửa Thiền Thanh Tịnh Muôn Kiếp Nên Duyên (HT Minh Giác)
  • Video - Cửa Thiền Thanh Tịnh Muôn Kiếp Nên Duyên (HT Minh Giác)

    Đường Thế Mịt Mù, Trăm Năm Đầy Tội Cửa Thiền Thanh Tịnh, Muôn Kiếp Nên Duyên. Do Hòa Thượng Minh Giác giảng sám hối tại chùa Pháp Quang ngày 23/8/2014 (tức 28/7 na9m Giáp Ngọ)

Tin Tức Phật Sự
Pháp Âm Nguyên Thủy
Phật Giáo Quốc Tế
Mùa Lễ Hội Dâng Y Kathina
Kinh sách - Phật Học
Thiền học
Hình ảnh - Sinh hoạt