Chùa Pháp Quang - Theravàda - 414/17 Nơ Trang Long Long P.13 - Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam

Pháp Quang Tự

Pháp Quang Tự

You need to enable JavaScrip or Install Flash player

Câu hỏi thường gặp

3
2.938.442

hinh phật

tang xa

tangxa1

tang xa 2

kathina

chutang di bat

be dat bat

dat bat

dat bat1

dat bat 3

di tu

cau nguyen

Chương Trình ĐẠI LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN
 • .

 • Chương Trình

   

  ĐẠI LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN

  PL: 2558    -     DL: 2015

   

   

  BUỔI SÁNG :

   

       09 giờ 00'  :  Lễ Bái Tam Bảo và Sám Hối

       09 giờ 30'  :  Thuyết Pháp

                        :  Truyền Thọ Bát Quan Trai Giới

       10 giờ 30'  :  Trai Tăng ( Cầu An - Kỳ Siêu - Phóng Sanh )

       11 giờ 30'  :  Bữa Cơm Thân Mật Của Chư Phật Tử

       12 giờ 00'  :  Tạm Nghỉ

   

  BUỔI TỐI  :

   

         19 giờ 00'  :  Lễ Cúng Dường Hương Đăng

                           Tại Tượng Đài Đức Phật Lộ Thiên

                        :  Lễ Bái Tam Bảo Tại Chánh Điện

                        :   Lễ Quy Y và Thọ Trì Quy Giới

       20 giờ 00'  :  Lễ Cầu Quốc Thái Dân An

       20 giờ 30'  :  Thuyết Pháp

       21 giờ 30'  :  Chiêm Bái Xá Lợi

       22 giờ 00'  :  Thọ Trì Hạnh Đầu Đà

                        :   Tham Thiền - Kệ Kinh Vô Thường - Khổ Não - Vô Ngãi

       01 giờ 00'  :   Đố Vui Học Đạo

       04 giờ 00'  :   Lễ Bái Tam Bảo và Hồi Hướng

       05 giờ 00'  :  Điểm Tâm Sáng của Chư Tăng và Phật Tử

       06 giờ 00'  :  Hoàn Mãn

   

Tin Tức Phật Sự
Pháp Âm Nguyên Thủy
Phật Giáo Quốc Tế
Mùa Lễ Hội Dâng Y Kathina
Kinh sách - Phật Học
Thiền học
Hình ảnh - Sinh hoạt