Chùa Pháp Quang - Theravàda - 414/17 Nơ Trang Long Long P.13 - Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam

Pháp Quang Tự

Pháp Quang Tự

You need to enable JavaScrip or Install Flash player

Câu hỏi thường gặp

4
3.709.242

hinh phật

tang xa

tangxa1

tang xa 2

kathina

chutang di bat

be dat bat

dat bat

dat bat1

dat bat 3

di tu

cau nguyen

Video - chúng Sanh Duy Tồn Nhờ Vật Thực (HT Minh Giác)
  • Video - chúng Sanh Duy Tồn Nhờ Vật Thực (HT Minh Giác)

    bài Pháp : Chúng Sanh Duy Tồn Nhờ Vật Thực do HT Minh Giác giảng tại chùa Pháp Quang quận Bình Thạnh Tp.HCM.

  •  

     

     

Tin Tức Phật Sự
Pháp Âm Nguyên Thủy
Phật Giáo Quốc Tế
Mùa Lễ Hội Dâng Y Kathina
Kinh sách - Phật Học
Thiền học
Hình ảnh - Sinh hoạt