Chùa Pháp Quang - Theravàda - 414/17 Nơ Trang Long Long P.13 - Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam

Pháp Quang Tự

Pháp Quang Tự

You need to enable JavaScrip or Install Flash player

Câu hỏi thường gặp

7
5.814.483

hinh phật

tang xa

tangxa1

tang xa 2

kathina

chutang di bat

be dat bat

dat bat

dat bat1

dat bat 3

di tu

cau nguyen

THONGO BÁO LỄ NHẬP HẠ 2017 CỦA CHƯ TĂNG CHÙA PHÁP QUANG
  • THONGO BÁO LỄ NHẬP HẠ 2017 CỦA CHƯ TĂNG CHÙA PHÁP QUANG

    Lễ An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Chùa Pháp Quang. Sẽ tổ chức ngày 07/08/2017 - 16/ 6 nhuần năm Đinh Dậu. Kính mời Chư Quý Phật Tử xa gần nhín chút thời gian đến dự 482 nơ trang long p13/ Q.BT/Tp HCM.

  • Lễ An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Chùa Pháp Quang. Sẽ tổ chức ngày 07/08/2017 - 16/ 6 nhuần năm Đinh Dậu. Kính mời Chư Quý Phật Tử xa gần nhín chút thời gian đến dự 482 nơ trang long p13/ Q.BT/Tp HCM.

    Không có văn bản thay thế tự động nào.

Tin Tức Phật Sự
Pháp Âm Nguyên Thủy
Phật Giáo Quốc Tế
Mùa Lễ Hội Dâng Y Kathina
Kinh sách - Phật Học
Thiền học
Hình ảnh - Sinh hoạt