Chùa Pháp Quang - Theravàda - 414/17 Nơ Trang Long Long P.13 - Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam

Pháp Quang Tự

Pháp Quang Tự

You need to enable JavaScrip or Install Flash player

Câu hỏi thường gặp

4
2.544.041

hinh phật

tang xa

tangxa1

tang xa 2

kathina

chutang di bat

be dat bat

dat bat

dat bat1

dat bat 3

di tu

cau nguyen

Video - Căn Bản Của Bậc Trí Thức
  • Video - Căn Bản Của Bậc Trí Thức

    Video - Căn Bản Của Bậc Trí Thức do HT Minh Giác giảng sám hối tại chùa Pháp Quang (482) 414/17 Nơ Trang Long P13/Q.BT/Tp.HCM 7/9/2014 (14/8 Năm Giáp Ngọ).

Tin Tức Phật Sự
Pháp Âm Nguyên Thủy
Phật Giáo Quốc Tế
Mùa Lễ Hội Dâng Y Kathina
Kinh sách - Phật Học
Thiền học
Hình ảnh - Sinh hoạt