Hình Ảnh Lễ Dâng Y Tại Thiền Viện Viên Không Ngày 27/09 (10/11/2012) - Hinh anh Le Dang Y tai Thien vien Vien Khong ngay 2709 10112012 | phapquangtu.com

Pháp Quang Tự

Pháp Quang Tự

You need to enable JavaScrip or Install Flash player

Câu hỏi thường gặp

15
6.153.229

hinh phật

tang xa

tangxa1

tang xa 2

kathina

chutang di bat

be dat bat

dat bat

dat bat1

dat bat 3

di tu

cau nguyen