Tt. Thích Giác Giới - TT Thich Giac Gioi | phapquangtu.com

Pháp Quang Tự

Pháp Quang Tự

You need to enable JavaScrip or Install Flash player

Câu hỏi thường gặp

2
4.986.319

hinh phật

tang xa

tangxa1

tang xa 2

kathina

chutang di bat

be dat bat

dat bat

dat bat1

dat bat 3

di tu

cau nguyen

TT. Thích Giác Giới
  • TT. Thích Giác Giới

    TT. Thích Giác Giới. Giáo Thọ Sư chùa Siêu Lý (vĩnh Long). Chùa Siêu Lý tọa lạc tại số 162/8, đường 14/9, phường 5, thành phố Vĩnh Long

  • Vui Thay Đức Phật Ra Đời

    Vui Thay Giáo Pháp Giảng Lời Xâu Xa

    Vui Thay Hòa Hợp Tăng Già

    Lành Thay Tứ Chúng Vui Mà Đồng Tu


Các bài viết của tác giả
 1  2 » Trang cuối Trang 1/2